Search This Website

Friday, 1 April 2022

MUKHY SEVIKA EXAM MATERIAL'S FOR. (2022)

MUKHY-SEVIKA-EXAM-MATERIAL'S

MUKHY SEVIKA EXAM MATERIAL'S 

(MOST IMPORTANT MATERIAL'S)

1. Mukhy Sevika Exam(Mahiti Pustika)
download click here

2.Mukhy Sevika(agau ni pariksha na prashn-patro)
download click here

3.Mukhy Sevika(Part-1)-Vishay-Vastu

download click here
download click here
download click here

4.Mukhy Sevika(Part-2)-Vividh Yojnao
download click here

5.Mukhy Sevika(Part-3)-MCQ
download click here

6.Mukhy Sevika(Part-4)-MCQ
download click here

7.Mukhy Sevika(Part-5)-Aadarsh Prashn-patro

download click here
download click here

8.Mukhy Sevika(Part-6)-Aarogy-laxi-prashno
download click here

9.Mukhy Sevika(Part-8)-Parishisht
download click here

10.Gujarati Bhasha ane Vyakaran(Mukhy Sevika Exam)
download click here

11.English Vyakaran(Mukhy Sevika Exam)
download click here

12.Samany-Gyan(General Knowledge)-Mukhy Sevika Exam

download click here
download click here
download click here
download click here


13.Other Useful Material's(Mukhy Sevika Exam)
Download Click Here

@ Video Collection(Mukhy Sevika Exam)@

No comments:

Post a Comment